จากประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปีในวงการเครื่องนอนและผ้าขนหนูของ บริษัท เอสเซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด
ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ Sylvia, Fio หรือแม้กระทั่ง Cannon ซึ่งถือได้ว่าทุกยี่ห้อประสบความสำเร็จเป็น
อย่างดี และ เมื่อช่วงต้นปี 2548 ทางบริษัท เอสเซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่ ESSE’
ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ทั้งเครื่องนอนและผ้าขนหนู โดยผลิตภัณฑ์ ESSE’ นี้ ได้มีการพัฒนาและคิดค้นเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ได้แก่ Family Care เพื่อปกป้องให้ปลอดจากเชื้อราและแบคทีเรียตลอดจนสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่มอง
ด้วยตาเปล่า ไม่เห็น โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ