ปัจจุบันนี้สิ่งต่างๆรอบตัวเรานั้นล้วนมีมลพิษ ซึ่งนำมาสู่สุขภาพ
ที่อ่อนแอโดยบางครั้งก็ไม่ทราบสาเหตุว่า เพราะเหตุใด บางครั้ง
ความสะอาดและสุขอนามัยที่ดีก็ไม่ได้มีเพียงแต่การรับประทาน
อาหารที่ถูกสุขลักษณะเท่านั้น ความสะอาดต่างๆรอบๆ ตัว ก็ย่อมมีผล
ด้วยเหมือนกัน ความสะอาดนี้ไม่ใช่หมายถึงเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
อย่างเดียว แต่ยังรวมถึงเครื่องนอน เครื่องใช้ต่างๆ และนี่คือที่มา
ของการคิดค้น Family Care ขึ้น เพื่อให้
ESSE’ เป็นเครื่องนอน
และผ้าขนหนูคุณภาพที่ปลอดเชื้ออย่างแท้จริง
          Family Care เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
เคลือบสาร Biocide ซึ่งยับยั้ง การเจริญเติบโตของเชื้อราและ
แบคทีเรียที่มีทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
เดียวกันกับที่ใช้ในน้ำยาคอนแทคเลนส์และในสระว่ายน้ำจึงพิสูจน์
ให้เห็นถึงความปลอดภัยและอ่อนโยนปราศจากสารปรุงแต่งกลิ่น

ทำให้ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ต่อผิวที่บอบบางของคนเรา โดยผ่านการทดสอบ
และได้รับการรับรองจากสถาบัน AATCC* ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าปลอดเชื้อถึง 99.9%
แม้ว่าจะผ่านการซักทำความสะอาดบ่อยครั้งที่ความร้อนสูงถึง 200 องศาเซลเซียส

         * สถาบัน AATCC สหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับจากสถาบันที่ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ในประเทศต่างๆจากทั่วโลก เช่น EPA จากสหรัฐอเมริกา, EINECS จากกลุ่มประเทศยุโรป,
MITI จากญี่ปุ่น, ACOIN/AICS จากออสเตรเลีย และ DCS จากแคนาดา