วันพฤหัสที่ 27 กันยายน 2550
ผู้บริหารและทีมงาน บริษัท เอสเซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด
กราบถวายปัจจัย จำนวน 100,000.00 (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
จากโครงการ MAKE IT A BETTER PLACE III ประจำปี 2550
แด่พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทะ) เพื่อร่วมสร้างอุโบสถกลางน้ำ
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ใบอนุโมทนา

   
 
  วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2550
ผู้บริหารและทีมงาน บริษัท เอสเซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด
มอบชุดเครื่องนอนและผ้าขนหนูที่ผู้มีอุปการคุณ
ร่วมบริจาคกับโครงการ พร้อมสมทบทุน จำนวน 30,000.00 (สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อร่วมสร้างบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่กับ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ
ในพระอุปถ้มภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิ หรือ ประสงค์บริจาคเพิ่มเติมกรุณา
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล | คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร