Junior Comforter

ขนาด 70″ x 44″

ผ้านวมสำหรับเด็กจาก ESSE’ ตัดพิเศษให้มีขนาดพอเหมาะกับเด็ก มีผ้าให้เลือก 2 แบบคือ

  • ผ้าเทนเซล 480 เส้น / 10 ตร.ซม.
  • ผ้าเทนเซลมิกซ์ 440 เส้น / 10 ตร.ซม.