Tencelmix 440

440 เส้น / 10 ตร.ซม.

Tencel mix เป็นผ้าจากนวัตกรรมการผสานจากเส้นใยจากธรรมชาติของเปลือกไม้ 65% กับ เส้นใยสังเคราะห์ Micro Polyester 35% ทำให้ผ้ายังคงเย็นสบาย นุ่ม ลื่น และราคาประหยัด ทอ 440 เส้นด้ายต่อ 10 ตารางเซนติเมตร