100% Cotton

380 เส้น / 10 ตร.ซม.

Cotton เป็นเส้นใยฝ้ายจากธรรมชาติ 100% ผ่านการทอพิเศษด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้ผ้าออกมามีคุณภาพที่ดี ทนต่อการใช้งาน โดยถักทอจำนวน 350 เส้นด้าย ต่อ10ตารางเซนติเมตร ระบายอากาศได้ดี ไม่ขึ้นขนง่าย ยิ่งซัก ยิ่งนุ่ม และ ดูแลรักษาง่าย