Super Soft & Light

ขนาดสินค้า : 70″ x 90″
ผ้านวมเจอร์ซี่ Super Soft & Light Comforter เป็นผ้านวมรุ่นที่ขายดีมากรุ่นหนึ่งของ ESSE’
มีลักษณะเด่นอยู่ที่ สัมผัส ลื่น นุ่ม เย็น เหมาะกับคนที่ขี้ร้อน เพราะภายใน เป็นเส้นใย Premium Conjugated ที่มีนำ้หนักเบา นุ่ม คืนตัวดี ผ้าหุ้มนวม เป็นผ้าที่ทอจากเส้นใย Polyester/Lycra ทอบาง มีความยืดหยุ่น น้ำหนักเบา